پارک آبی سرپوشیده با سالن های مجزا ویژه بانوان و آقایان کلنگ زنی شده و در حال ساخت است. مساحت پارک آبی سرپوشیده آقایان ۱۰۰۰۰متر مربع و پارک آبی سرپوشیده خانم ها ۵۰۰۰ متر مربع می باشد.